Z6_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0SP3
Z7_PPGAHG800PLE90QBEFMOV72CQ5
Z7_PPGAHG800PLO60QB6R6E5S0Q10

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 25.07.2023

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по години:

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2023г.

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2022г.

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2021г.

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2020г.

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2019г.