Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.05.2022

Адресно регистрирани граждани по постоянен и по настоящ адрес - община Бобов дол

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и настоящ адрес в същото населено място
гр. Бобов дол 5373 5138 4610
с. Бабино 180 207 159
с. Бабинска река 86 93 72
с. Блато 6 14 6
с. Голема Фуча 59 77 47
с. Големо Село 377 409 324
с. Голям Върбовник 129 133 108
с. Горна Козница 55 101 48
с. Долистово 206 241 173
с. Коркина 84 142 65
с. Локвата 5 5 2
с. Мала Фуча 94 108 79
с. Мали Върбовник 47 64 37
с. Мало Село 250 247 207
с. Мламолово 613 606 518
с. Новоселяне 39 44 34
с. Паничарево 30 52 27
с. Шатрово 42 86 37

Регистрирани по постоянен адрес общо - 7675

Регистрирани по настоящ адрес общо - 7767

Регистрирани по постоянен и настоящ адрес в същото населено място - 6553

Информацията е актуална към 15.03.2022г.

https://www.livechatalternative.com/