Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.03.2022
Решение №152 / 19.10.2023 г.
Дата на публикуване: 15.11.2023

Решение №285 / 19.10.2022 г.
Дата на публикуване: 02.12.2022