Z6_PPGAHG80092E106GA88MFF2GB2
Z7_PPGAHG80092E106GA88MFF2GR0

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 13.06.2022
Последна актуализация: 01.12.2022


Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ подадени през 2022г.


Аделина Иванова - чл.35, т.2

Александър Александров - чл.35, т.2

Ана Митрева - чл.35, т.2

Дияна Йорданова - чл.35, т.2

Светлана Николова - чл.35, т.2

Станислав Янев - чл.35, т.2

Анелия Гълъбова - чл.35, т.2

Анелия Сърбинска - чл.35, т.2

Антон Илиев - чл.35, т.2

Валерий Георгиев - чл.35, т.2

Валерия Велкова - чл.35, т.2

Ваня Стоилова - чл.35, т.2

Величка Лазарова - чл.35, т.2

Венета Чергарска-Илиева - чл.35, т.2

Венцислав Кръстев - чл.35, т.2

Виолина Стоилкова - чл.35, т.2

Георги Аспарухов - чл.35, т.2

Гюлка Кръстева - чл.35, т.2

Десислава Стоянова - чл.35, т.2

Добринка Василева - чл.35, т.2

Емилия Якимова - чл.35, т.2

Катя Груйчева - чл.35, т.2

Красимира Страхилова - чл.35, т.2

Красимира Методиева - чл.35, т.2

Кремена Александрова - чл.35, т.2

Лили Здравкова - чл.35, т.2

Лилия Стоименова - чл.35, т.2

Малинка Васева - чл.35, т.2

Мариана Соколова - чл.35, т.2

Мария Вучкува - чл.35, т.2

Миглена Томова - чл.35, т.2

Надежда Станимирова - чл.35, т.2

Нели Заркова - чл.35, т.2

Павлинка Борисова - чл.35, т.2

Петър Миланов - чл.35, т.2

Румяна Кирова - чл.35, т.2

Силвия Иванова - чл.35, т.2

Симона Здравкова - чл.35, т.2

Стефка Карамфилова - чл.35, т.2

Валентин Арсов - чл.35, т.2

Елена Атанасова - чл.35, т.2

Емилия Димитрова - чл.35, т.2

Надка Серафимова - чл.35, т.2

Нели Любомирова-Туджарова - чл.35, т.2

Николай Иванов - чл.35, т.2

Росица Лазова - чл.35, т.2

Сашко Александров - чл.35, т.2

Симона Тикбиюк - чл.35, т.2

Христина Вангелова - чл.35, т.2

Драгомира Йорданова - чл.35, т.1 и т.2

Румяна Янева - чл.35, т.1 и т.2

София Първанова - чл35, т.1 и т.2

Беатрис Николова - чл.35, т1 и т.2

Цонка Сотирова - чл.35, т.2

Дияна Шопова - чл.35, т.2

Снежана Николова - чл.35, т.2

Виолета Костадинова - чл.35, т.2

Юлия Христова - чл.35, т.2

Наталия Минева - чл.35, т.1 и т.2
 

Таня Иванова - чл.35, т1 и т.2