Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2023

 


Отчет за изпълнение на бюджета и капиталови разходи към 31.12.2022 год.

Решение № 93 - Годишен отчет за състоянието на дълга към 31.12.2022 год.

Решение № 94 - Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2022 год.

Информация за общинския дълг към 31.12.2022 год. - Приложение №1

 

Отчет за изпълнение на бюджета и капиталови разходи към 31.12.2021 год. - Част 1
Отчет за изпълнение на бюджета и капиталови разходи към 31.12.2021 год. - Част 2
Решение № 256 - Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2021 год.
Решение № 266 - Годишен отчет за състоянието на дълга към 31.12.2021 год.
Информация за общинския дълг към 31.12.2021 год. - Приложение №15

 

Отчет за изпълнение на бюджета и капиталови разходи към 31.12.2020 год.

Решение № 89 - Годишен отчет за изпълнение на бюджет 2020 год.

Решение № 90 - Годишен отчет за състоянието на дълга към 31.12.2020 год.

Информация за общинския дълг към 31.12.2020 год. - Приложение №15