Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.12.2022

 

Актуализация на Инвестиоционната програма в частта "Капиталови разходи" на Община Бобов дол за 2022 година и на трансформираните средства за текущ ремонт по чл.55 от ЗДБРБ за 2022 година.

 

Приемане на План-сметка на ОП " Чистота, озеленяване и благоустройство" гр. Бобов дол за осъществяване на дейностите по чл.66 от ЗМДТ на Община Бобов дол за 2023 година.

 

Определяне годишния размер на плащанията по дългосрочния инвестиционен кредит, отпуснат по Договор за кредит № 296 / 29.11.2006 година.

 

 

Бюджет на Община Бобов дол - 2022 год. - Част 1

Бюджет на Община Бобов дол - 2022 год. - Част 2

Бюджет на Община Бобов дол - 2022 год. - Част 3

Решение за приемане на Бюджет 2022 год. от Общински съвет Бобов дол
 

 

Бюджет на Община Бобов дол - 2021 год.

Решение за приемане на Бюджет 2021 год. от Общински съвет Бобов дол

Решение № 91 - Изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год.