Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021


Символ на община Бобов дол е Герба на община Бобов дол 

Удостояването със звание "Почетен гражданин на град Бобов дол" става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници.