Z6_PPGAHG8001U2E066SI355KA6P7
Z7_PPGAHG8001U2E066SI355KA655

Декларации по чл.49 от ЗПК - 2023г.

Дата на публикуване: 28.12.2023
Последна актуализация: 03.01.2024


 

Антоанета Плачкова - общински съветник - №21/05.12.2023г.
 

Десислава Александрова - общински съветник - №28/06.12.2023г.и №7/01.12.2023г.
 

Дейвис Кичуков - общински съветник - №24/05.12.2023г. и №23/05.12.2023г.
 

Елеонора Христова - общински съветник - №22/05.12.2023г.
 

Емилия Йотова - общински съветник - №6/01.12.2023г.
 

Константин Динев - общински съветник - №29/06.12.2023г.
 

Красимир Чаврагански - председател ОбС - №16/04.12.2023г.
 

Мая Спасова - общински съветник - №2/09.11.2023г.
 

Юлиан Йорданов - общински съветник - №19/05.12.2023г.
 

Росица Борисова - общински съветник - №30/06.12.2023г.
 

Юлиан Божанов - общински съветник - №18/05.12.2023г.
 

Милослав Методиев - общински съветник - №27/05.12.2023г.
 

Радостина Василиева - общински съветник - №20/05.12.2023г.
 

Моника Стоичкова - общински съветник - №5/29.11.2023г.
 

Орлин Делибалтов - общински съветник - №26/05.12.2023г. и №25/05.12.2023г.
 

Валери Радлев - общински съветник - №31/07.12.2023г.
 

Юлия Христова - общински съветник - №4/23.11.2023г. и №3/23.11.2023г.
 

Надка Серафимова - кмет с.Долистово - №11/04.12.2023г. и №10/04.12.2023г.
 

Нели Любомирова-Туджарова - кмет с.Бабино - №9/04.12.2023г. и №8/04.12.2023г.
 

Сашко Александров - кмет с.Мало село - №15/04.12.2023г. и №14/04.12.2023г.
 

Васил Стойнев - кмет с.Голям върбовник - №13/04.12.2023г. и №12/04.12.2023г.
 

Йордан Шопов - Управител на МЦ1, гр. Бобов дол - №1/06.11.2023г.
 

Регистър на декларациите по чл.49 от ЗПК