Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 05.10.2021

Адрес за кореспонденция: обл. Кюстендил, община Бобов дол, гр. Бобов дол 2670, ул. "27 Октомври" №2

Местни данъци и такси

Тел. 0702 63463 ; Мобилен тел. 0895656128 / 0892299289

email: mdt@bobovdol.egov.bg 
 

Гражданска регистрация - ГРАО

Тел. 0702  65273 ; Мобилен тел. 0895565013

email: grao@bobovdol.egov.bg 


Деловодство

Тел. 0702 63915 ; Мобилен тел. 0897435400

email: delovodstvo@bobovdol.egov.bg 
 

Информация

Тел. 0702 63915 ; Мобилен тел. 0895656138
 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:30 - 17:15 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

Центърът за административно обслужване е достъпен и за хора с увреждания, като около сградата паркирането е безплатно, без обособени парко-места.