Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHH0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH91
Местни данъци и такси Общинска собственост Гражданска регистрация Устройство на територията и инфраструктура Други услуги

Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Общинска Администрация Бобов дол предоставя голям брой Административни услуги описани в отделни под категории на сайта в раздел Административно обслужване -> Административни услуги.
Форматът в който са представени услугите е линк от две части.
1-вата Част на линка - Номер /наименование на услуга/ - е линк с pdf файл който съдържа: Описание на услугата, необходими документи, място на заявяване, срок за изпълнение.
2-рата Част на линка - Номер / Заявление, Протокол, Бланка, Искане/ - е линк който съдържа .doc или .docx файл с необходимия докумет за заяваване на услугата.