Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021


Общиина Бобов дол има разработена " Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол 2017-2020 год. " 

Стратегията е ориентирана към изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика с която  да се подобри качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек в общината.
 

Общинска стратегия за младежта на община Бобов дол 2017-2020 год.

 


  Общински футболен клуб „ Миньор - 2019 ” гр. Бобов дол е създаден през 2019г. Председател на на управителния съвет на     ОФК „ Миньор - 2019 ” е  Константин Динев. В клуба тренират деца в две възрастови групи и мъже. Общински футболен     клуб „ Миньор - 2019 ” гр. Бобов дол ползва за тренировачна база общински стадион  „ Николай Кръстев – Шулц ” 

 

 


 
 Школа по бокс „ Роки - 2 ” гр.Бобов дол е създадена през 2015 година.Тренировките се провеждат в залата на НЧ „ Миньор” гр.Бобов дол с треньор - Тихомир Иванов. В школата тренират деца, младежи и мъже.