Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN1163H1
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN116395

Публичен електронен регистър на питания по чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА

Дата на публикуване: 27.02.2024
Последна актуализация: 04.04.2024


Публичен електронен регистър на питания по чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и отговорите към тях

 

Питания към Протокол №4 от 25.04.2024 год.
Дата на публикуване: 07.05.2024

Питания към Протокол №3 от 28.03.2024 год.
Дата на публикуване: 04.04.2024

https://www.livechatalternative.com/