Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3H66
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3HM3

Месечни отчети

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 20.02.2024


Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година
 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2024 год.

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 година

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 28.02.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.04.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.05.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.07.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.08.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.10.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.11.2023 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2023 год.
 

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 година

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 28.02.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.04.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.05.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.07.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.08.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.10.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.11.2022 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2022 год.

 

 

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.05.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2021 год.

Месечен отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.07.2021 год.

Месечен отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.08.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.10.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.11.2021 год.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2021 год.