Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N39R7
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3975

Месечни отчети

Дата на публикуване: 17.08.2021
Последна актуализация: 20.02.2024

 

Месечни отчети на средства от ЕС за 2024 година


Месечен отчет на средства от ЕС към 31.01.2024 год.

 

Месечни отчети на средства от ЕС за 2023 година

 

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.01.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 28.02.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.03.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.04.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.05.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.06.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.07.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.08.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.09.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.10.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.11.2023 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.12.2023 год.

 

Месечни отчети на средства от ЕС за 2022 година

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.01.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 28.02.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.03.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.04.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.05.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.06.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.07.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.08.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.09.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.10.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.11.2022 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.12.2022 год.

 

Месечни отчети на средства от ЕС за 2021 година
 

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.07.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.08.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.09.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.10.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.10.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 30.11.2021 год.

Месечен отчет на средства от ЕС към 31.12.2021 год.