Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS4

Списък на издадените актове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

 

Актуален списък с издадени актове ще бъде качен след официалната дата на въвеждане в експлоатация на обновения портал на Община Бобов дол - 10.09.2021 год.