Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 09.03.2022

Заседанията на Общински съвет Бобов дол са открити и могат да присъстват всички желаещи.

Съгласно Чл.72 (2) от "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска Администрация" по изключение общинския съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.

Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. След всяко проведено заседание се изготвят Протокол и Решение