Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.07.2021

1. Антоанета Плачкова - ПП "Партия на Зелените"

2. Валери Радлев - Коалиция "БСП за България"

3. Елеонора Христова - Коалиция "БСП за България"

4. Илиян Илиев - ПП "Партия на Зелените"

5. Константин Динев - ПП "Партия на Зелените"

6. Красимир Чаврагански - Местна коалиция ЗС "Александър Стамболийски"

7. Мая Спасова - ПП "ГЕРБ"

8. Милослав Методиев - ПП "Партия на Зелените"

9. Моника Стоичкова - ПП "Партия на Зелените"

10. Радостина Василиева - Местна коалиция ЗС "Александър Стамболийски"

11. Росица Борисова - ПП "ГЕРБ"

12. Юлиан Божанов - ПП "ГЕРБ"

13. Юлиан Йорданов – Местна коалиция ЗС "Александър Стамболийски"