Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 24.01.2024

с. Мламолово
Кмет: Милчо Михайлов
Тел. 0702 63209
Мобилен тел. 0893653529
email: kmet_mlamolovo@bobovdol.egov.bg

с. Голема Фуча
Кметски наместник: Цонка Сотирова
Тел. 07044 2347
Мобилен тел. 0898567466
email: kmet_golema_fucha@bobovdol.egov.bg

с. Мало село
Кмет: Сашко Александров
Тел. 0702 62022
Мобилен тел.0898567257
email: kmet_malo_selo@bobovdol.egov.bg

с. Бабинска Река
Кметски наместник: Емилия Димитрова
Тел. 0702 65116
Мобилен тел. 0895656161
email: kmet_babinska_reka@bobovdol.egov.bg

с. Големо село
Кмет: Васил Васев
Тел. 0702 62057
Мобилен тел. 0898567238
email: kmet_golemo_selo@bobovdol.egov.bg

с. Шатрово
Кметски наместник: Елена Атанасова
Тел. 07041 2211
Мобилен тел. 0898567242
email: kmet_shatrovo@bobovdol.egov.bg

с. Долистово
Кмет: Надка Серафимова
Тел. 0702 62088
Мобилен тел. 0895656135
email: kmet_dolistovo@bobovdol.egov.bg

с. Новоселяне
Кметски наместник: Иван Цинцерски 
Тел. 0702 62103
Мобилен тел. 0898567240
email: - 

с. Коркина
Кметски наместник: Симона Тикбиюк
Тел. 0702 62023
Мобилен тел. 0895565017
email: kmet_korkina@bobovdol.egov.bg

с. Паничерево
Кметски наместник: Христина Вангелова
Тел. 07041 2311
Мобилен тел. 0898567458
email: kmet_panicherevo@bobovdol.egov.bg

с. Бабино
Кмет: Нели Любомирова-Туджарова
Тел. 0702 65239
Мобилен тел. 0898567465
email: kmet_babino@bobovdol.egov.bg

с. Мали Върбовник
Кметски наместник: Елена Атанасова
Тел. 07045 2311
Мобилен тел. 0898567242
email: kmet_shatrovo@bobovdol.egov.bg

с. Мала Фуча
Кметски наместник: Росица Лазова
Тел. 07044 2046
Мобилен тел. 0895656188
email: kmet_mala_fucha@bobovdol.egov.bg

с.Голям Върбовник
Кмет: Васил Стойнев
Тел:.07045 2211
Мобилен тел. 0898567273
email: kmet_goliam_varbovnik@bobovdol.egov.bg

с. Горна Козница
Кметски наместник: Валентин Арсов
Тел. 0702 63282
Мобилен тел. 0898567462
email: kmet_gorna_koznica@bobovdol.egov.bg

с.Блато
Кметски наместник: Иван Владимиров
Тел. 07045 2423
Мобилен тел. 0898728330
email: kmet_blato@bobovdol.egov.bg