Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.08.2021

Състав на Общински съвет

Председател - Еленора Христова

Заместник Председател - Константин Динев

Общински съветници :

1. Антоанета Плачкова

2. Валери Радлев

3. Елеонора Христова

4. Илиян Илиев

5. Константин Динев

6. Красимир Чаврагански

7. Мая Спасова

8. Милослав Методиев

9. Моника Стоичкова

10. Радостина Василиева

11. Росица Борисова

12. Юлиан Божанов

13. Юлиан Йорданов

https://www.livechatalternative.com/