Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021


Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бобов дол са в процес на изработка.

Община Бобов дол има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия. Подробни данни за които могат да се намерят в Агенция по геодезия, картография и кадастър.


Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър