Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2021

Ключовите решения за развитието се взимат от Общински Съвет Бобов дол и от Кмета на Община Бобов дол.

Заседанията на общинския съвет, както и предварителния дневен ред са публично достъпни и всеки, който желае може да се запознае със съдържанието на обсъжданите решения, както и сам да внесе предложение за вземане на решение по даден въпрос.

Общинска Администрация Бобов дол не взима самостоятелни решения, а изпълнява вече взетите и влязли в законова сила решения на Общински съвет Бобов дол или други, които са в компетентността на Кмета на общината.