Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2022

Отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване“

    Община Бобов дол е доставчик на социални услуги. Отговаря за цялостното изпълнение и развитие на социалните услуги на нейната територия.

Местната власт разработва и изпълнява интегрирана политика в подкрепа на лицата в риск, възрастните и лицата с увреждания.

За подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастни над 65 год. със затруднения в обслужването си функционира социалната услуга „Домашен социален патронаж“.

    Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. В град Бобов дол Домашният социален патронаж е създаден преди 1980 година.

 Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:

  •   доставяне на храна – предлага топла и диетична храна, която също е съобразена с изискванията за рационално хранене на        хората от третата възраст; 
  •   помощ в общуването и поддържането на социални контакти; 
  •   взаимодействие със социални, здравни и други институции; 
  •   съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания; 
  •   битови услуги – закупуване на стоки и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други със    средства на лицето; 

С посочените социални услуги, извършвани от Домашния социален патронаж, са задоволени ежедневните битови потребности на възрастните хора и хората с увреждания, необходими за тяхното оцеляване и преживяване. 


Контакти:

гр. Бобов дол 2670
ул. “27-ми октомври” № 2
Общинска администрация Бобов дол

Началник отдел “Социална политика, образование, култура и здравеопазване”

Красимира Методиева

Мобилен тел. 0895656126
email: k.metodieva@bobovdol.egov.bg

Младши Експерт „Социални дейности и домакин“

Драгомира Йорданова

Мобилен тел. 0895656121
email: domakin@bobovdol.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/