Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021

Звание "Почетен гражданин на град Бобов дол"

 Удостояването със звание "Почетен гражданин на град Бобов дол" става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Бобов дол" могат да правят:

 • Председателят на Общински съвет – Бобов дол.
 • Кметът на Община Бобов дол.
 • Постоянните комисии към Общинския съвет
 • Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписа на
  минимум 500 жители на Община Бобов дол.

За почетни граждани на град Бобов дол могат да се предлагат неосъждани български и чуждестранни граждани:

 • За значителни постижения, които са съществен принос за развитието на града и Република България.
 •  Носители на високи държавни и международни отличия.
 •  За проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации.
 •  Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината.
 •  При други заслуги от обществена значимост.

Носителите на званието "Почетен гражданин на град Бобов дол" имат право:

 • Да бъдат включвани в представителни делегации в страната и чужбина.
 • Да присъстват на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас.
 • Да участват в работни срещи на общинското ръководство по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници, организирани в град Бобов дол.