Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Заседания Решения

Постоянни комисии към Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2024

 

 

ПК по икономическа дейност и европейска политика
 

Председател: Красимир  Чаврагански
Зам.-председател: Юлия  Христова 
Членове:  Юлиан  Божанов
                  Константин  Динев
                  Емилия  Йотова
 

ПК по устройство и развитие на територията и общинска собственост
 

Председател: Юлиан  Божанов
Зам.-председател: Радостина  Василиева  
Членове:   Орлин  Делибалтов 
                   Дейвис  Кичуков
                   Антоанета  Плачкова
 

ПК по образование, култура, религия, младежта и спорта
 

Председател: Елеонора  Христова
Зам.-председател: Росица  Борисова
Членове:  Орлин  Делибалтов 
                  Юлиан  Йорданов
                  Константин  Динев
 

ПК по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване
 

Председател: Антоанета  Плачкова
Зам.-председател: Радостина  Василиева  
Членове:  Емилия  Йотова
                  Десислава  Александрова
                  Юлия  Христова 
 

ПК по земеделие, горско, водно стопанство и екология
 

Председател: Красимир  Чаврагански
Зам.-председател: Елеонора  Христова
Членове:   Десислава  Александрова
                   Дейвис  Кичуков
                   Юлиан  Йорданов
 

ПК по противодействие на корупцията
 

Председател: Росица  Борисова
Зам.-председател: Антоанета  Плачкова
Членове:  Елеонора  Христова
                  Радостина  Василиева  
                  Юлия  Христова
                           

 


 

https://www.livechatalternative.com/