Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHIKL1
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHIKD2

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - 2023 г.

Дата на публикуване: 17.07.2023
Последна актуализация: 25.07.2023


 

Йордан Шопов - Управител на МЦ1, гр. Бобов дол - 106/28.04.2023 г.

 

Георги Андонов - Директор на ОП "ЧОБ", гр. Бобов дол - 107/28.04.2023 г.

 

Милчо Михайлов - Кмет на с. Мламолово - 100/19.04.2023 г.

 

Васил Васев - Кмет на с. Големо село - 103/25.04.2023 г.

 

Елеонора Христова - Председател на ОбС - 99/19.04.2023 г.

 

Константин Динев - Зам-председател на ОбС - 113/09.05.2023 г.

 

Красимир Чаврагански - общински съветник - 109/03.05.2023 г.

 

Мая Спасова - общински съветник - 97/21.03.2023 г.

 

Валери Радлев - общински съветник - 104/27.04.2023 г.

 

Илиян Илиев - общински съветник - 98/12.04.2023 г.

 

Радостина Василиева - общински съветник - 110/03.05.2023 г.

 

Юлиан Йорданов - общински съветник - 111/03.05.2023 г.

 

Милослав Методиев - общински съветник - 112/04.05.2023 г.

 

Антоанета Плачкова - общински съветник - 101/21.04.2023 г.

 

Моника Стоичкова - общински съветник - 115/16.06.2023 г.

 

Росица Борисова - общински съветник - 108/03.05.2023 г.

 

Юлиан Божанов - общински съветник - 105/27.04.2023 г.

 

 

https://www.livechatalternative.com/