Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2021

Община Бобов долОбщина Бобов дол се намира в Югозападна България и е разположена в източния дял на Конявската планина и равнината Разметаница на юг, на територия от 206.2 кв.км, която представлява 11% от общата площ на област Кюстендил.

Административен стопански и културен център на общината е град Бобов дол. Община Бобов дол има благоприятно географско положение. Територията на община Бобов дол се отличава с разнообразен планинско-котловиден релеф. Тя попада в района на Краището, което представлява пъстра мозайка от котловини, долинни разширения и ниски и средни високи планини и възвишения. Значителна част от територията на общината е заета от Бобовдолското хълмисто поле, което посредством хълмисти междуречни пространства и възвишението Колош се отделя на запад от Кюстендилската котловина, на север и изток Бобовдолското поле се огражда от Конявска планина (с най-висок връх Виден, 1474 м.) и Гологлавски Рид, а на юг с хълмистата област Разметаница, през която се достига до долината  на река Струма, граничеща от своя страна с Верила и Дупнишката котловина.