Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Общински съвет Бобов дол - Контакти:

адрес: Обл. Кюстендил, Община Бобов дол, 2670 гр.Бобов дол, ул. "27 Октомври " №2

Мобилен тел. 0895656101

е-mail: obs_secretary@bobovdol.egov.bg