Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав Постоянни комисии‎ Програми и правилници на Общински съвет Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Декларации по ЗПК Декларации по ЗПКОНПИ Процедура за избор на съдебни заседатели Временни комисии

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Общински съвет Бобов дол - Контакти:

адрес: Обл. Кюстендил, Община Бобов дол, 2670 гр.Бобов дол, ул. "27 Октомври " №2

Мобилен тел. 0895656101

е-mail: obs_secretary@bobovdol.egov.bg