Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.06.2023

 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бобов дол 2022/2023 год.
 

Годишен План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Бобов дол - 2023 год.


Система за прием на ученици в Първи клас на Общинските училища на територията на Община Бобов дол за учебната 2022/2023 година

 

1. Основно училище "Никола Й. Вапцаров" - общинско, неспециализирано средищно училище – I – VII клас
Адрес: гр.Бобов дол, ул. "Н. Вапцаров" № 1, 
тел. 0702 63903
Директор: Галина Панева
email: ou_bobov_dol@abv.bg
website: Основно училище "Никола Й. Вапцаров

2. Средно училище "Христо Ботев" - общинско, неспециализирано средищно училище – I – ХII клас
Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 12, 
тел. 0702 62256
Директор: Анастасия Баракова
email: sou_bobovdol@abv.bg
website: Средно училище "Христо Ботев" 

3. Професионална гимназия Бобов дол - държавно, неспециализирано
Адрес: гр. Бобов дол, кв. "Миньор", 
мобилен тел. 0879 932 241
Директор: Татяна Костадинова
email: pg_bobovdol@abv.bg
website: Професионална гимназия Бобов дол

4. Средно училище "Д-р Петър Берон" - държавно, към местата за лишаване от свобода
Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Васил Коларов" № 1, 
мобилен тел. 0886 626 284 ; вътрешен - 161
Директор: Снежана Славкова
email: cou_pberon_bd@abv.bg
website: Средно училище "Д-р Петър Берон"