Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2024

 

План - Програма за развитие на читалищната дейност през 2024 година
 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Бобов дол за 2024 година

План - Програма за развитие на читалищната дейност през 2023 година
 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Бобов дол за 2023 година
 

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Бобов дол 2022-2023 год.
 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Бобов дол - 2022 год.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Бобов дол - 2021 год.

Анализ за изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Бобов дол за 2021 год.

Отчет за дейността на Читалищата на територията на Община Бобов дол за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 год.

 

 

Културен календар - 2024 год.
 

Културен календар - 2023 год.

Културен календар за месеците Юни, Юли и Август 2022 год.

Културен календар - 2022 год.

Културен календар - 2021 год.

Културен календар - 2020 год.

                                                                


1. Народно читалище "Просвета-1903"
Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Георги Димитров" № 72
Мобилен тел. 0893270013 / 0893270016
Председател: Орлин Делибалтов
email: prosveta_1903@abv.bg         
 
2. Народно читалище "Миньор-2006"
Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Васил Коларов" №3 
Мобилен тел. 0899110332
Председател: Иванка Цурева
email: chitali6te_minior@mail.bg     

3. Народно читалище "Царичина 2008" 
Адрес: гр. Бобов дол, ул. "Комсомолска", кв. "Миньор" 
Мобилен тел. 0885318647 / 0895656101 
Председател: Мая Дюлгерова
email: carichina2008@abv.bg
 
4. Народно читалище НЧ "Зора-2001" 
Адрес: с.Мламолово, ул. "Станке Димитров" № 28
Мобилен тел. 0895656109
Председател: Георги Александров
email: zora2001@abv.bg     

5. Народно читалище "Пробуда-1916" 
Адрес: с.Мало село 
Мобилен тел. 0898468793
Преседател: Росица Борисова
email: probuda1916@abv.bg  
 
6. Народно читалище "Разметаница 1919" 
Адрес: с.Големо село 
Мобилен тел. 0892479739 / 0896253458
Председател: Катя Станкева
email: razmetanica1919@abv.bg     

7. Народно читалище "Александър Димитров-1899" 
Адрес: с.Горна Козница 
Мобилен тел. 0894763942 / 0894673949
Председател: Ангел Спасов
email: rosi570123@abv.bg
 
8. Народно читалище "Христо Ботев-1927" 
Адрес: с. Коркина 
Мобилен тел. 087200069 / 0899293988
Председател: Инж. Ивайло Георгиев
email: korkina1927@abv.bg     

9. Народно читалище "Просвета-1902" 
Адрес: с.Шатрово 
Мобилен тел. 0898567242 / 0898783049 
Председател: Радка Митева
email: rositsa_st@abv.bg
 
10. Народно читалище "Нови дни-1934" 
Адрес: с. Долистово 
Мобилен тел. 0898426222 / 0897474605
Председател: Тотка Блатска
email: novidni_1934@abv.bg     

11. Народно читалище "Васил Левски 1932" 
Адрес: с.Новоселяне 
Мобилен тел. 0876364117
Председател: Йордан Антов
email: novosel1932@abv.bg
 
12. Народно читалище "Паисий Хилендарски - 2017" 
Адрес: гр. Бобов дол 
Мобилен тел. 0893653520
Председател: Валери Радлев
email: val.radlev@gmail.com
https://www.livechatalternative.com/