Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021

Транспортна инфраструктура

Общата дължина на пътната мрежа в Община Бобов дол възлиза на 112.5 км, като пътищата са разпределени както следва:
   Втори клас – 15 км.;
   Трети клас – 36.9 км.;
   Общински – 60.6 км.

Комуникации

Телефонизацията на общината е на сравнително добро ниво, като всички населени места са телефонизирани. Достъпа на Интернет в общината е осигурен чрез оптичен кабел. В общината е налице покритие на всички мобилни мрежи.

Електроснабдяване

Електропроводната и електроразпределителната мрежа осигурява достатъчна сигурност и оперативност в захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерена за по-големи товари от сегашното потребление и повечето подстанции работят с около 30% от капацитета си.

Водоснабдяване

Всички населени места в общината са водоснабдени.

 

https://www.livechatalternative.com/