Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I5

Подробни устройствени планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.01.2024

 

Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП

Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2018 год.
Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2019 год.
Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2020 год.
Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2021 год.
Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2022 г.
Регистър на допусканията за изработване на ПУП и изменения на ПУП за 2023 г.

 

Регистър на одобрените ПУП и изменения за ПУП

Регистър на одобрените ПУП и изменения за ПУП за 2018 год.
Регистър на одобрените ПУП и изменения за ПУП за 2019 год.
Регистър на одобрените ПУП и изменения за ПУП за 2020 год. - няма одобрени и изменени ПУП за 2020 год.
Регистър на одобрените ПУП и изменения за ПУП за 2021 год.
Регистър на одобрени ПУП - 2022 г.
Регистър на одобрени ПУП - 2023 г.

 

Одобрени ПУП по чл.129, ал.1 и ал.2 от ЗУТ , съгласно чл.129, ал.5 от ЗУТ

Заповед № З-556/ 07.08.2018 г. и ПУП-556
Заповед № З-576/ 20.08.2018 г. и ПУП-576
Заповед № З-895/ 21.12.2018 г. и ПУП-895

Заповед № З-334/ 17.06.2019 г. и ПУП-334
Заповед № З-335/ 17.06.2019 г. и ПУП-335
Заповед № З-336/ 17.06.2019 г. и ПУП-336
Решение № 58/ 24.06.2019 г. и ПУП-58
Заповед № 517/ 30.08.2019 г. и ПУП-517
Заповед № З-18/ 11.01.2022 г. и ПУП-18
Заповед № З-89/ 10.02.2022 г. и ПУП-89
Заповед № З-90/ 10.02.2022 г. и ПУП-90
Заповед № З-112/ 18.02.2022 г. и ПУП-112
Заповед № З-183/ 21.03.2022 г. и ПУП-183
Заповед № З-249/ 15.04.2022 г. и ПУП-249
Заповед № З-328/ 30.05.2022 г. и ПУП-328
Заповед № З-2/ 04.01.2023 г. и ПУП-2
Заповед № З-57/ 06.02.2023 г. и ПУП-57
Заповед № З-59/ 06.02.2023 г. и ПУП-59
Заповед № З-60/ 06.02.2023 г. и ПУП-60
Заповед № З-61/ 06.02.2023 г. и ПУП-61
Заповед № З-67/ 07.02.2023 г. и ПУП-67
Заповед № З-84/ 17.02.2023 г. и ПУП-84

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/