Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24B6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM2

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.08.2021

 

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от община Бобов дол

 

Вид на информационната система Име на продукта
Система за документооборот Архимед
Система за управление на документи, потоци и съдържание през WEB Матеус
Система за правно-информационни услуги Ciela
Система за управление на човешките ресурси ЕИСУЧР
Система за труд и работна заплата ТРЗ
Система за счетоводство ИФИСО
Системи за управление на база данни MSSQL
Други внедрени системи за работа в ГРАО ЛБД Население, Актопис
https://www.livechatalternative.com/