Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.10.2022

 

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2022 ГОДИНА
 

Бюджет и финансови отчети на ДГ „Дружба“
 

Бюджет и финансови отчети на ДГ "Миньор"
 

 

ДГ "Дружба" - гр. Бобов дол
                                                                                    
  ДГ „Дружба“ , гр.Бобов дол е общинско детско заведение, в което се отглеждат, възпитават и обучават деца от   1 - годишна възраст до постъпването им в първи клас. Отваря врати през 1977 г. Разполага с две сгради – основна сграда в квартал „Миньор“ и база в кв.“Христо Ботев“. Децата са разпределени в 4 групи детска градина за деца от 3 до 7 години и 1 яслена група за деца от 1 до 3 години.
Работата ни е насочена към  утвърждаването на ДГ „Дружба” като предпочитано и привлекателно детско заведение, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, със съвременно управление, модерна, конкурентна и необходима предучилищна институция , като среда за възпитателна и образователна работа, като център за творчество  и партньор на деца, родители и учители.
  За децата се грижи  екип от високо квалифицирани педагогически специалисти, медицински сестри, непедагогически персонал с доказани възможности и опит в областта на предучилищното възпитание и образование.
  Сграда е  изцяло обновена, с ново оборудване  и обзавеждане и благоустроени прилежащи площи. Разполага с просторни, модерни и красиви занимални, спални, медицински кабинет, голям и модерно оборудван физкултурен салон, кухненски блок с изцяло обновено модерно кухненско оборудване, вътрешни дворчета с прекрасни пързалки, катерушки, люлки, беседки – един истински творчески дворец за децата.
  Изградена е и достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.
  Децата на Община Бобов дол заслужават щастливо детство и ви уверяваме, че тук ще го имат. Тук всяко дете ще може да се развива и усъвършенства своите заложби, ще расте в грижи и внимание. ДГ „Дружба“  е перфектният център за родители, търсещи и намиращи спокойствие, подкрепа, сътрудничество, обединени от общата цел за успешно развитие на децата, които заслужават най-доброто и всички заедно да градим тяхното настояще и бъдеще. 
 

„Детска градина "Дружба"- общинска, средищна
Адрес: Бобов дол, ул. "Дружба" 1, 
Тел: 0702 65101; Мобилен тел. 0895 656 125
Директор: Гергана Зарева
email: odz_bobovdol@abv.bg
 

 

 
ДГ "Миньор" - гр. Бобов дол

    „……Полетете с крилете на славея и чуйте нашата история. Тя ще бъде пътеводител за всички, които искат да си спомнят кога за  последен път са правили фигурки от глина, сапунени балончета и парцалени кукли. Хайде заедно да разлистим пъстроцветната книга на детството и да отидем там, където децата ходят с удоволствие, където опознават света и намират приятели, където могат да изразят себе си и са значими……”
 

 

Отворете очи, за да видите и се потопете в магията, наречена ДГ „Миньор”.

                                                                 

 

  Високо квалифициран екип помага на децата да разберат, че детството е безценен дар, че всеки може успешно да овладее познанието.
 В ДГ ”Миньор” за учебната 2021/2022 година са приети 62 деца от 3 до 7 години, разпределени в 3 групи. Две от групите осъществяват предучилищна подготовка. 
 Материалната база осигурява уютна, функционална и естетизирана обстановка.
 В детската градина работят 17 души, от тях 7-педагогически персонал, 9-помощен персонал и една медицинска сестра.
 За децата се грижат 6 педагози с висше образование, 5 от които са с ІV ПКС. В своята дейност учителите са подпомагани от трима помощник - възпитатели.
 В детската градина има кухня, в която се приготвя храната деца, а за правилното и рационално хранене се грижи един готвач и медицинска сестра.
 Възпитателно-образователната работа се организира съобразно държавно-образователните изисквания. Екипът се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка на децата за училище. Усилията ни са насочени към издигане и утвърждаване престижа на ДГ „Миньор” и превръщането и в едно привлекателно и желано място за всяко дете;
 Ние всички в Детска градина „Миньор”, град Бобов дол искаме Вашето дете да расте здраво, да се чувства оценено, да стане успешен човек.

Най-силното ни оръжие е безусловната ни обич!


Детска градина "Миньор" - общинска
Адрес: гр. Бобов дол, кв. „Миньор“, 
Тел: 0702 62191 ; Мобилен тел. 0895 656 150
Директор: Катя Симеонова
Website: 
ДГ " Миньор" - Официален сайт
email: cdg_bobovdol@abv.bg