Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.10.2023


ДГ "ДРУЖБА" - гр. Бобов дол
 

Бюджет и финансови отчети на ДГ „Дружба“

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Съобщение относно: Провеждане на обучение по плана за квалификация на педагогическите специалисти от ДГ „Дружба“, гр.Бобов дол

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА", ГР.БОБОВ ДОЛ ЗА УЧЕБНАТА - 2023/2024 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА", ГР.БОБОВ ДОЛ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ - ДГ "ДРУЖБА", ГР.БОБОВ ДОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ДРУЖБА" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ "ДРУЖБА", ГР.БОБОВ ДОЛ - 2020-2024 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ДРУЖБА", ГР.БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2023–2028 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДГ "ДРУЖБА" , ГР.БОБОВ ДОЛ

 

ДГ "МИНЬОР" - гр. Бобов дол
 

Бюджет и финансови отчети на ДГ "Миньор"

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2022 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Съобщение относно: Провеждане на обучение по плана за квалификация на педагогическите специалисти от ДГ „Миньор“, гр.Бобов дол

Дете с добра душа - 2023 год.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДГ "МИНЬОР", ГР.БОБОВ ДОЛ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ - ДГ "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ "МИНЬОР", ГР.БОБОВ ДОЛ - 2023/2024 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2020-2025 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ДГ "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ - 2023/2024 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ДГ "МИНЬОР" ГР.БОБОВ ДОЛ

 

 

ДГ "Дружба" - гр. Бобов дол
                                                                                    
  ДГ „Дружба“ , гр.Бобов дол е общинско детско заведение, в което се отглеждат, възпитават и обучават деца от   1 - годишна възраст до постъпването им в първи клас. Отваря врати през 1977 г. Разполага с две сгради – основна сграда в квартал „Миньор“ и база в кв.“Христо Ботев“. Децата са разпределени в 4 групи детска градина за деца от 3 до 7 години и 1 яслена група за деца от 1 до 3 години.
Работата ни е насочена към  утвърждаването на ДГ „Дружба” като предпочитано и привлекателно детско заведение, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно, със съвременно управление, модерна, конкурентна и необходима предучилищна институция , като среда за възпитателна и образователна работа, като център за творчество  и партньор на деца, родители и учители.
  За децата се грижи  екип от високо квалифицирани педагогически специалисти, медицински сестри, непедагогически персонал с доказани възможности и опит в областта на предучилищното възпитание и образование.
  Сграда е  изцяло обновена, с ново оборудване  и обзавеждане и благоустроени прилежащи площи. Разполага с просторни, модерни и красиви занимални, спални, медицински кабинет, голям и модерно оборудван физкултурен салон, кухненски блок с изцяло обновено модерно кухненско оборудване, вътрешни дворчета с прекрасни пързалки, катерушки, люлки, беседки – един истински творчески дворец за децата.
  Изградена е и достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.
  Децата на Община Бобов дол заслужават щастливо детство и ви уверяваме, че тук ще го имат. Тук всяко дете ще може да се развива и усъвършенства своите заложби, ще расте в грижи и внимание. ДГ „Дружба“  е перфектният център за родители, търсещи и намиращи спокойствие, подкрепа, сътрудничество, обединени от общата цел за успешно развитие на децата, които заслужават най-доброто и всички заедно да градим тяхното настояще и бъдеще. 
 

„Детска градина "Дружба"- общинска, средищна
Адрес: Бобов дол, ул. "Дружба" 1, 
Тел: 0702 65101; Мобилен тел. 0895 656 125
Директор: Гергана Зарева
email: info-1000069@edu.mon.bg

 

 

 
ДГ "Миньор" - гр. Бобов дол

    „……Полетете с крилете на славея и чуйте нашата история. Тя ще бъде пътеводител за всички, които искат да си спомнят кога за  последен път са правили фигурки от глина, сапунени балончета и парцалени кукли. Хайде заедно да разлистим пъстроцветната книга на детството и да отидем там, където децата ходят с удоволствие, където опознават света и намират приятели, където могат да изразят себе си и са значими……”
 

 

Отворете очи, за да видите и се потопете в магията, наречена ДГ „Миньор”.

                                                                 

 

  Високо квалифициран екип помага на децата да разберат, че детството е безценен дар, че всеки може успешно да овладее познанието.
 В ДГ ”Миньор” за учебната 2021/2022 година са приети 62 деца от 3 до 7 години, разпределени в 3 групи. Две от групите осъществяват предучилищна подготовка. 
 Материалната база осигурява уютна, функционална и естетизирана обстановка.
 В детската градина работят 17 души, от тях 7-педагогически персонал, 9-помощен персонал и една медицинска сестра.
 За децата се грижат 6 педагози с висше образование, 5 от които са с ІV ПКС. В своята дейност учителите са подпомагани от трима помощник - възпитатели.
 В детската градина има кухня, в която се приготвя храната деца, а за правилното и рационално хранене се грижи един готвач и медицинска сестра.
 Възпитателно-образователната работа се организира съобразно държавно-образователните изисквания. Екипът се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка на децата за училище. Усилията ни са насочени към издигане и утвърждаване престижа на ДГ „Миньор” и превръщането и в едно привлекателно и желано място за всяко дете;
 Ние всички в Детска градина „Миньор”, град Бобов дол искаме Вашето дете да расте здраво, да се чувства оценено, да стане успешен човек.

Най-силното ни оръжие е безусловната ни обич!


Детска градина "Миньор" - общинска
Адрес: гр. Бобов дол, кв. „Миньор“, 
Тел: 0702 62191 ; Мобилен тел. 0895 656 150
Директор: Катя Симеонова
Website: 
ДГ " Миньор" - Официален сайт
email: info-1000068@edu.mon.bg