Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

Маршрутни  разписания  на  основните автобусни  линии  за община  Бобов  дол по направления, както следва:

1. гр.Бобов дол-с. Мламолово-с. Мало село-с. Големо село-гр. Дупница

06.20 ;  06.45 ;  07.30- през кв. „Хр.Ботев”;  08.20 ; 09.00; 09.50 -през кв. „Хр.Ботев”; 11.00-през с.Дяково; 12.00; 12.30; 13.20-през кв. „Хр.Ботев”; 14.00-през кв. „Хр.Ботев”; 15.00; 16.00; 16.40; 17.20;18.00-през кв. „Хр.Ботев”;19.00; 20.00

2. гр.Дупница-с. Големо село-с. Мало село-с.Мламолово-гр. Бобов дол

06.40 -през кв. „Хр.Ботев”; 07.00 - през кв. „Хр.Ботев”;  07.30 -през кв. „Хр.Ботев”; 08.15; 09.00; 10.00; 11.00; 12.00-през кв. „Хр.Ботев; 13.00; 13.30; 14.10ч.; 15.00 .-през кв. „Хр.Ботев”; 16.00;16.40; 17.15; 18.00-през с.Дяково ;19.00; 20.00.
*През ученическите ваканции не се изпълняват следните курсове: от гр.Бобов дол в 12.00 ч. и от гр.Дупница в 13.00 ч. 
*През събота и неделя не се изпълняват в курсовете в 06.40 ч. от гр.Дупница и в 07.30 ч. от гр.Бобов дол

3. гр.Бобов дол-с.Бабино-с.Мала Фуча-с.Коркина-с.Горна Козница-гр. Кюстендил

07.50;  10.30;  13.30;  17.30

4. гр.Кюстендил-с.Горна Козница-с.Коркина-с.Мала Фуча-с.Бабино – гр.Бобов дол

-06.30; 11.00; 13.30; 19.00

5. гр.Бобов дол-с.Жедна-с.Бобораци-гр.Радомир-гр.Перник-гр.София

-Понеделник, сряда и петък - 07.00 ч.
-Неделя – 17.00ч.

6. гр.София –гр.Перник-гр.Радомир-с.Бобораци-с.Жедна– гр.Бобов дол

-Понеделник, сряда и петък -15.00ч.
-Неделя –19.00 ч.
 

Освен транспорт за населението, Община Бобов дол изпълнява и дейности по превоз на деца и ученици от учебните заведения в общината.

График за превоз на деца и ученици на територията на Община Бобов дол през Учебна 2021/2022 година считано от 15.09.2021 г.

 

https://www.livechatalternative.com/