Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.02.2022

Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство” е създадено с Решение №5 от Протокол №2 от 24.02.2005 г. на Общински съвет гр.Бобов дол и е със седалище и адрес на управление на дейността - гр. Бобов дол, ул.”Васил Коларов” Общинското предприятие е специализирано звено към Община Бобов дол, създадено с цел подпомагане на общината при осъществяване на дейностите по чл.53 от Закона за общинската собственост.

 

 

https://www.livechatalternative.com/