Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.08.2021

Адрес за кореспонденцияобл. Кюстендил, община Бобов дол, гр. Бобов дол 2670, ул. "27 Октомври" №2
 

Местни данъци и такси

Тел. 0702 63463 ; Мобилен тел. 0895656128 / 0892299289

email: mdt@bobovdol.egov.bg 
 

Гражданска регистрация - ГРАО

Тел. 0702 65273 ; Мобилен тел. 0895565013

email: grao@bobovdol.egov.bg 
 

Деловодство

Тел. 0702 63915 ; Мобилен тел. 0893653526

email: delovodstvo@bobovdol.egov.bg 
 

Информация

Тел.  0702/63915 ; Мобилен тел. 0895656138
 

Работно време на Центъра за административно обслужване: 08:30 - 17:15 часа /не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/