Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.08.2021

Адв. Елза Величкова

Кмет гр. Бобов дол Контакти:

 адрес: гр.Бобов дол 2670,  ул. "27 Октомври" №2

 Тел. 0702 62323
 Мобилен тел. 0895656112

 email: kmet@bobovdol.egov.bg

https://www.livechatalternative.com/