Z6_PPGAHG80014UD0QBUFVS330CK0
Z7_PPGAHG80014UD0QBUFVS330CC6

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 28.06.2023

 

 

Аделина Иванова - чл.35, т.2
 

Албена Бонева - чл.35, т.1 и т.2
 

Александър Александров - чл.35, т.2
 

Ана Митрева - чл.35, т.2
 

Анелия Гълъбова - чл.35, т.2
 

Анелия Сърбинска- чл.35, т.2
 

Антон Илиев- чл.35, т.2

 

Беатрис Николова - чл.35, т.2
 

Валентин Арсов - чл.35, т.2
 

Ваня Стоилова- чл.35, т.2
 

Венета Чергарска-Илиева- чл.35, т.2
 

Венцислав Кръстев - чл.35, т.2
 

Виолета Костадинова - чл.35, т.2
 

Виолина Стоилкова - чл.35, т.2
 

Георги Аспарухов - чл.35, т.2
 

Десислава Стоянова - чл.35, т.2
 

Дияна Шопова- чл.35, т.2
 

Добринка Василева - чл.35, т.2
 

Драгомира Йорданова - чл.35, т.2
 

Елена Атанасова - чл.35, т.2
 

Емилия Димитрова - чл.35, т.2
 

Емилия Николова - чл.35,т.1 и т.2
 

Емилия Якимова - чл.35, т.2
 

Иван Цинцарски - чл.35,т.1 и т.2
 

Катя Груйчева - чл.35, т.2
 

Красимира Методиева- чл.35, т.2
 

Красимира Страхилова - чл.35, т.2
 

Кремена Александрова - чл.35, т.2

 

Лили Здравкова - чл.35, т.2
 

Лилия Стоименова - чл.35, т.2
 

Малинка Васева - чл.35, т.2
 

Мариана Соколова - чл.35, т.2
 

Мария Вучкова - чл.35, т.2
 

Миглена Томова- чл.35, т.2
 

Надка Серафимова - чл.35, т.2
 

Наталия Минева - чл.35, т.2
 

Нели Заркова - чл.35, т.2
 

Нели Любомирова-Туджарова - чл.35, т.2
 

Павлинка Борисова - чл.35, т.2
 

Петър Миланов- чл.35, т.2
 

Петя Георгиева - чл.35,т.1 и т.2
 

Радостина Асенова - чл.35, т.2
 

Радостина Кирилова - чл.35, т.2
 

Росица Лазова - чл.35, т.2
 

Румяна Кирова - чл.35, т.2
 

Румяна Янева - чл.35, т.2
 

Сашко Александров - чл.35, т.2
 

Светлана Николова - чл.35, т.2
 

Силвия Иванова- чл.35, т.2
 

Симона Здравкова - чл.35, т.2
 

Симона Тикбиюк - чл.35, т.2

Снежана Николова - чл.35, т.2

София Първанова - чл.35, т.2

Станислав Янев- чл.35, т.2

Стефка Карамфилова - чл.35, т.2

Таня Иванова  - чл.35, т.2

Христина Вангелова - чл.35, т.2

Цонка Сотирова - чл.35, т.2
 

Юлия Христова - чл.35, т.2