Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0
Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ -2023г. Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ -2022г. Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ -2021г. Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ -2020г. Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - АРХИВ

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2023