Z6_PPGAHG800P5U1068U190TF0V13
Z7_PPGAHG800P5U1068U190TF0VH1

Избори 2 октомври 2022 година

Дата на публикуване: 08.08.2022
Последна актуализация: 28.09.2022

 


Заповед №З-625/28.09.2022г. На основание чл.44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и ал.2 от ЗМСМА относно: Осигуряване на нормално и спокойно протичане на изборния ден , във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 год.
 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 год.
 

Съобщение - Обучение на назначените членове на СИК/ПСИК в Община Бобов дол от представители на РИК Кюстендил - 26.09.2022г.
 

Съобщение относно: краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, гласуване по настоящ адрес и гласуване на друго място - дата на публикуване 16.09.2022г.
 

Съобщение - Демострационно пробно гласуване - от 12.09.2022 год. до 30.09.2022 год.
 

Покана от Кмета на Община Бобов дол за провеждане на консултации за съставите на СИК в Община Бобов дол в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година - 26.08.2022г. в зала № 109 на ОбА Бобов дол
 

Писмено предложение от Партия/Коалиция за съставите на СИК в Община Бобов дол в произвеждането на избори за народни представители на 2 октомври 2022 годинa

Избирателен Списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс)


 

Справки в избирателните списъци


Възможности за справка в избирателните списъци 
 

чрез сайта: www.grao.bg

чрез телефон:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 - безплатен за цялата страна.

 

Заповеди

 

Заповед № З-488/09.08.2022 г. за образуване на избирателни секции
 

Заповед № 3-489/09.08.2022 г. за определяне на места за обявяване на избирателните списъци
 

Заповед № З-491/10.08.2022 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА - Относно местата за разлепване на агитационни материали на територията на Община Бобов дол
 

Заповед № З- 543/02.09.2022г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 1328-НС/25 август 2022 год. Определяне на Секция 10 04 00 004 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 

Заповед №З-589 /17.09.2022 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСА и чл.37, ал.1 от ИК - Относно: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в Община Бобов дол в произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022г.

 

Приложения

Приложение № 17-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
 

Приложение № 18-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък визборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.(чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)
 

Приложение № 19-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯза изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил,че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК визборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
 

Приложение № 20-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.(чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
 

Приложение № 21-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
 

Приложение № 22-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)
 

Приложение № 25-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
 

Приложение № 67-НС - ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
 

Разяснителна кампания

Симулатор за машинно гласуване 
 

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина
 

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка