Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2021

Мястото за преглед на предоставената информация е определено със Заповед №З-220/05.05.2020г. - стая №109 от сградата на Общинска Администрация Бобов дол с адрес : гр.Бобов дол , ул. "27 Октомври" №2