Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2023


 

Такса: Достъпът до обществена информация е безплатен.
 

Ако заявителя желае копие от нея може да го получи на съответен технически носител, след заплащане на нормативно установени разходи за това определени в Наредба № Н-1 на министъра на финансите , oбн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.
 

1. Хартия А4 1 лист 0,01 лв. 
2. Хартия А3 1 лист 0,02 лв. 
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0,02 лв. 
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0,04 лв. 
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 GB 1 бр. 0,30 лв. 
7. DVD диск 8,5 GB 1 бр. 0,67 лв. 
8. USBфлаш памет 4 GB 1 бр. 3,46 лв. 
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5,72 лв. 
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7,93 лв. 
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9,47 лв.
 

Стойностите не включват ДДС.

 

 

https://www.livechatalternative.com/