Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.07.2021


Информация по ЗПКОНПИ:

  • Във връзка със спазването на ЗПКОНПИ, община Бобов дол е утвърдила "Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол";
  • с  Вътрешните правила се определят  реда на приемане, регистриране, и отчитане на  Сигнали  за корупция на граждани, юридически лица и служители на общинска администрация Бобов дол;
  • Вътрешните правила са насочени към реално намаляване на административната корупция и повишаването на доверието на гражданите към служителите на общинска администрация Бобов дол.

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в Община Бобов дол