Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNAE42
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори 2 април 2023 година Избори за Общински съветници и Кметове на 29.10.2023г.

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.08.2022

 В тази  страница може да се информирате за:

  • Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;
  • Възможности за извършване на справки по електронен път;
  • Места за поставяне на агитационни материали;
  • Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
  • Предварителни избирателни списъци;
  • Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
  • Информация за провеждане на консултации.