Z6_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3HP5
Z7_PPGAHG800HMEA0QRCEFB5N3HL0

Тримесечни отчети

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 13.03.2023

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 31.03.2021 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год. Част- 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год. Част- 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 год. Част- 3

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2021 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2021 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2021 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 31.03.2022 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 год. Част - 2

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2022 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2022 год.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год. Част - 1

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год. Част - 2

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 год. Част - 3

Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2022 год.